PROSTKIHISTORIA W FOTOGRAFII


Egz. bezpłatny, v. 08 - art. 23, PROSTKI: Galeria, Historia, Ciekawostki, 2017.11.19


Kolejowy zawrót głowy.


Losy Prostek i ich rozwój gospodarczy były nieodłącznie związane z istnieniem linii kolejowej i przejść granicznych. Ich faktyczną wagę oddaje poniższy fragment artykułu Lycka. “Tak naprawdę dopiero z oddaniem tutejszej kolei Rosjanie zaczęli masowo eksportować zboże w świat. Przed 1914 r. żyzne pola Ukrainy dawały duże nadwyżki ziarna. Eksportowano je do Anglii, Belgii, Holandii i do Skandynawii. Podobno aż połowa ówczesnego eksportu zboża z Rosji przechodziła przez… Prostki.

Stacja w roku 1910
Stacja i linia kolejowa w roku 1910. W tle widać magazyny towarowe.

Rozkwit.


Bujny rozkwit przewozów przez graniczne Prostki wymusił budowę odpowiednio dużej stacji. Jak dużej – udowadnia poniższy plan. Plan linii kolejowej z 1883 roku. Po kliknięciu na grafikę powyżej zostanie załadowany plan w oryginalnych rozmiarach 9834 x 3536, który “waży” 1.17 mb. Możesz również ściągnąć plik w formacie pdf zawierający plan wraz z opisami poszczególnych, umieszczonych […]

Prostki = Kolej.


Do niedawna, jadąc z Białegostoku do Ełku, kawałek za Grajewem, uważny pasażer bez trudu zauważał niby drobną zmianę w krajobrazie: szarobure dachy Podlasia znienacka ustępowały czerwieni mazurskiej dachówki. Zmiana ta zaczynała się jak nożem uciął od stacji o wdziecznej nazwie Prostki. Widok stacji kolejowej w Prostkach – widok obecny. Powód tej zmiany jest dziś mocno […]

Słup graniczny


Najstarszym, najcenniejszym, unikalnym nie tylko w skali Polski i do dziś istniejącym zabytkiem historycznym w okolicy Prostek jest słup graniczny, stojący między Prostkami a wsią Bogusze nad rzeką Ełk, wybudowany w 1545 r. Tutaj bowiem w sierpniu 1545 r. spotkały się komisje graniczne Prus i Litwy pracujące przy delimitacji (wytyczaniu) granicy między Prusami i Rzeczpospolitą […]

Sienkiewicz o Prostkach


Henryk Sienkiewicz “Potop” W tydzień później przedostał się pan Kmicic w granice Prus elektorskich pod Rajgrodem. Przyszło mu to dość łatwo, gdyż przed samym odejściem pana hetmana polnego zapadł w lasy tak skrycie, iż Duglas był pewien, że i jego wataha pociągnęła razem z całą dywizją tatarsko-litewską pod Warszawę, i małe tylko załogi po zameczkach […]

Potop szwedzki w Prostkach


W czasie “potopu szwedzkiego” w 1656 roku pod Prostkami stoczono brzemienną w skutkach dla całych Prus bitwę – jej następstwem był najazd Tatarów na południowe Prusy, którzy obrócili w perzynę kwitnące wsie mazurskie. Warto tu przypomnieć w kilku zdaniach tę bitwę. Obraz Franciszka Smuglewicza przedstawia bitwę pod Warką stoczoną 07 kwietnia 1656 r. Bitwa pod […]

Historia 1432 – 1945.


Pierwsza wzmianka o miejscowości Prostki datuje się od 1432r., kiedy to w starej mazurskiej wsi osiedlają się trzej bracia Prostkowie: Jan, Kacper i Mikołaj. Od ich to nazwiska bierze się nazwa, która przez wiele wieków nieco zmieniona, ukształtowała się ostatecznie jako Prostki. W latach 1432-1657 znajdowały się na obszarze Prus Książęcych, od 1657 r. będących […]

O stronie


Strona “Prostki, historia w fotografii” jest stroną prywatną. Nie jest związana z żadną instytucją, urzędem, grupą osób itp. Stronę (grafikę, kodowanie html/css) zaprojektowałem tylko i wyłącznie w celu zorganizowania historycznych fotografii miejscowości, w której przed laty mieszkałem. Oprawa graficzna strony jest już jej ósmą wersją. Tutaj możesz zobaczyć inną, b. wczesną wersję strony. Jedna z […]


« Previous Page