PROSTKIHISTORIA W FOTOGRAFII


Egz. bezpłatny, v. 08 - art. 23, PROSTKI: Galeria, Historia, Ciekawostki, 2017.11.19


Odbudowa Prostek


Zamieszczoną poniżej fotografię zatytułowałem “Odbudowa Prostek” chociaż nie ulega wątpliwości, że I Wojna Światowa wciąż trwa… Działania wojenne i związane z nimi zniszczenia zadecydowały jak się wydaje o przyszłości miejscowości, która jak dotychczas nie osiągnęła tak dynamicznego tempa rozwoju.

odbudowa prostek
Być może odbudowa Prostek.

«