PROSTKIHISTORIA W FOTOGRAFII


Egz. bezpłatny, v. 08 - art. 23, PROSTKI: Galeria, Historia, Ciekawostki, 2017.11.19


Pociąg pancerny PZ 3


Pierwszego września 1939 roku Niemcy, w celu niespodziewanego opanowania Chojnic postanowili zastosować pewien fortel, polegający na podmianie pociągu pasażerskiego, który kursował przez miasto każdego dnia, na pociąg pancerny z załogą desantową….

PZ3
Pociąg pancerny PZ 3

No tak, ale gdzie Rzym gdzie Krym? Gdzie Chojnice a gdzie Prostki? Otóż obie miejscowości łączy historia jednego pociągu – pociągu pancernego PZ 3, który odegrał dość istotną a zarazem i ciekawą rolę w działaniach wojennych II Wojny Światowej. Wracając jednak do początków historii wojennej PZ 3.
Otóż około godz. 4.15 dyżurny ruchu niemieckiej stacji kolejowej Wierzchowo zgłosił Polakom odejście tranzytowego pociągu pośpiesznego do Chojnic. Na stację w Chojnicach wjechał jednak o godz. 4.45 niemiecki pociąg pancerny o symbolu PZ 3 poprzedzany przez opancerzoną drezynę. Po obsadzeniu częścią załogi dworca kolejowego, gdzie wzięto do niewoli pasażerów, kilku nieuzbrojonych żołnierzy, kolejarzy i cywilów, Niemcy ruszyli w stronę Rytla. Zaalarmowane oddziały polskie przystąpiły do przeciwdziałania. Odwodowa kompania 1 bat. strz. przystąpiła do ataku na dworzec, a saperzy z komp. sap. KOP “Hoszcza” wysadzili most kolejowy.

Zniszczony most kolejowy
Wysadzony most kolejowy

W rezultacie pociąg pancerny nie mógł kontynuować dalszej jazdy i był zmuszony zawrócić w kierunku Chojnic. Natomiast sytuacja w mieście została prawie opanowana. Niemieccy żołnierze zostali wyparci z okolic dworca i wycofali się do budynku stacyjnego. Zasłaniając się wziętymi do niewoli Polakami, zdołali dotrzeć do pociągu pancernego, który niezwłocznie ruszył w kierunku granicy. Nie zdołał jednak do niej dojechać, gdyż wysadzono w powietrze wiadukt kolejowy nad szosą Lichnowską. W tym czasie do tego rejonu zostało podprowadzone działo 75 mm, które na torze między stacją a wiaduktem nad szosą do Angowic unieruchomiło i wyeliminowało pociąg z dalszej walki.

Zniszczony PZ 3
Zniszczony PZ 3

Jego załoga poniosła duże straty, ale z pomocą zdołały dotrzeć pierwsze oddziały niemieckiej 20 DZmot. Natomiast drezyna pancerna dojechała do Rytla, ale została skierowana na ślepy tor i jej załoga, po krótkiej walce, została wzięta do niewoli przez polskich żołnierzy i kolejarzy.
Dalsze losy PZ 3 można znaleźć na stronie http://oonk.artright.nl/. Niestety moja wiedza nt. języka holenderskiego jest mniej niż żadna zatem mógłbym tylko zgadywać kolejne wydarzenia z udziałem pociągu. Tak czy inaczej po zajęciu Polski przez wojska hitlerowskie pociąg pancerny został wyremontowany i powrócił na tory. W roku 1941 pojawił się na… stacji kolejowej w Prostkach

PZ3
Pociąg pancerny PZ 3 – Prostki, czerwiec 1941 roku

i 22 czerwca tegoż roku zaatakował wojska rosyjskie stacjonujące w Grajewie.

PZ3
Na zdjęciu żołnierz niemiecki prezentuje zdobyczny sztandar wojsk radzieckich. Broniący Grajewa Rosjanie dość szybko zrezygnowali z obrony miasta.

Z w/w informacji wynika zatem, że pociąg pancerny PZ 3 “rozpoczął” dwie wojny. “Pierwszą” w dniu 1.09.1939 roku kiedy to hitlerowcy zaatakowali Polskę i “drugą” w dniu 22.06.1941 roku gdy niedawni sojusznicy zatakowali Związek Radziecki.

«

»