PROSTKIHISTORIA W FOTOGRAFII


Egz. bezpłatny, v. 08 - art. 23, PROSTKI: Galeria, Historia, Ciekawostki, 2017.11.19


Obozy jenieckie


W latach 1941-1944 r. na obszarze Prostek i Bogusz zorganizowano szereg obozów jenieckich, w których więziono od 40 do 50 tysięcy jeńców radzieckich, włoskich i francuskich oraz ludności cywilnej: Polaków, Żydów, Litwinów.

Obóz jeniecki
Jeden z 2 tysięcy obozów jenieckich powstałych w okresie drugiej wojny światowej. Podobnie mogły wyglądać obozy jenieckie w Prostkach i Boguszach.

W obozach panowały nieludzkie warunki. Rozprzestrzniały się choroby zakaźne, panował głód i dochodziło do aktów kanibalizmu. W wyniku głodu, zimna, chorób i rozstrzelań zginęło około 30 tysięcy żołnierzy rosyjskich, 460 żołnierzy włoskich oraz setki ludności cywilnej. Więźniowie początkowo byli przetrzymywani pod gołym niebem bez względu na panujące warunki atmosferyczne i porę roku. Dopiero póżniej zezwolono na wykopywanie ziemianek, prawdopodobnie powstawały również drewniane baraki. Z zebranych informacji wynika, że na terenie Prostek i Bogusz istniały cztery stalagi: Stalag I E (działający od sierpnia 1941 roku do listopada 1942 roku), Stalag I F/Z (działający do czerwca 1944 r.), stalag I B/PR i stalag 373 oraz oflag 56, w którym przetrzymywano oficerów. Źródła podają, że zorganizowane przez nazistów obozy jenieckie zajmowały od 20 do 50 ha powierzchni ogrodzonej drutem kolczastym i otoczonej wieżami strażniczymi. Po wojnie część zwłok zamordowanych ekshumowano i pochowano na specjalnym cmentarzu w Prostkach Boguszach przy ul. Bojowników – spoczywa na nim 11070 ofiar – jeńców i ludności cywilnej. Na cmentarzu wzniesiono obelisk ku czci zamordowanych. W pobliżu cmentarza, przy drodze Prostki-Grajewo, na terenie byłego obozu – miejsca kaźni tysięcy ofiar – wzniesiono pomnik.

Opr. m. innymi na podstawie: “Przewodnika po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa lata wojny 1939-1945″ Warszawa 1988 oraz “Słownika geograficzno-krajoznawczego Polski” PWN Warszawa 1983 r.”

#Ciekawostka. Mówi się, że w specjalnych warunkach przebywał tam swego czasu także syn Stalina, zanim przewieziono go w inne miejsce.

«

»