PROSTKIHISTORIA W FOTOGRAFII


Egz. bezpłatny, v. 08 - art. 23, PROSTKI: Galeria, Historia, Ciekawostki, 2017.11.19


Cmentarz wojenny


cmentarz
Cmentarz wojenny 1939 r.

Zdjęcie przedstawia mogiły Niemców, którzy zginęli w 1939 r. Na cmentarzu położonym w okolicach (chyba) jeziora toczyłowskiego pochowano ciała prawdopodobnie członków Hitler-Jugend, którzy kierowani ideami narodowego socjalizmu wdali się w potyczkę z polskimi wojskami.

#edit

Na stronie Serce Mazur przypadkowo natrafiłem na wpis dot. historii wspomnianego cmentarza. Autor, kierując się opisem aukcji fotografii podał, że “W artykule “Wypad na Prusy. Prostki” z 1969 r. Tadeusz Swat podaje po opisie wypadu na Prostki jego skutki następująco: “ok. 20 zabitych i rannych żołnierzy niemieckich przy kilku rannych po stronie polskiej”

#edit

Z historii walk Dywizjon Artylerii Lekkiej KOP Osowiec wynika, że w nocy z 2 na 3 września 4 bateria wzięła udział w wypadzie OW majora Nowickiego na Prostki. “Wypad zakończył się pełnym sukcesem, ponieważ dowódcy i żołnierze byli do niego przygotowani, zaś każdy dowódca miał wyznaczony swój odcinek natarcia i wycofania w czasie. W końcowej fazie natarcia nasi żołnierze byli tak rozognieni, że nie chcieli przerwać pogromu Niemców.” [4]. Wieczorem 5 września bateria wraz z częścią OW majora Nowickiego przegrupowała się do Grajewa. Tam w dniu 7 września do godz. 11.00 walczyła z powodzeniem ze zmotoryzowanym oddziałem rozpoznawczym Wehrmachtu, wspartym czołgami, a następnie wycofała się do lasów Ruda. W nocy z 7 na 8 września bateria w składzie OW majora Nowickiego wycofała się do twierdzy Osowiec, gdzie dołączyła do dywizjonu.
Wydaje się b. prawdopodobne, że na w/w cmentarzu znajdują się groby poległych w potyczce żołnierzy niemieckich.

[4] Felicjan Majorkiewicz, Lata chmurne … s. 22.

«

»