PROSTKIHISTORIA W FOTOGRAFII


Egz. bezpłatny, v. 08 - art. 23, PROSTKI: Galeria, Historia, Ciekawostki, 2018.10.22


O stronie


Strona “Prostki, historia w fotografii” jest stroną prywatną. Nie jest związana z żadną instytucją, urzędem, grupą osób itp. Stronę (grafikę, kodowanie html/css) zaprojektowałem tylko i wyłącznie w celu zorganizowania historycznych fotografii miejscowości, w której przed laty mieszkałem. Oprawa graficzna strony jest już jej ósmą wersją. Tutaj możesz zobaczyć inną, b. wczesną wersję strony.

zrzut
Jedna z wersji strony

Jako autor strony dołożyłem wszelkich możliwych starań, aby dodane artykuły nie naruszały praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Cytowane przeze mnie treści są widocznie oznaczone zaś na publikację części artykułów uzyskałem zgodę ich autorów. Treści zawarte na stronie zawierają w większości fakty historyczne. Te jednak, które dotyczą wczesnej historii miejscowości częściowo mogą zawierać prawdopodobne domysły.

Serdeczne podziękowania za nadesłanie wielu interesujących zdjęć składam Panom Franciszkowi Ziarko, Mariuszowi Gładkowskiemu oraz Lyckowi. Strona bez ich pomocy byłaby o wiele uboższa. Zamieszczone na stronie fotografie oraz częśc informacji pochodzą z poniżej wymienionych stron.

Wojennaja literatura | Castleofpoland | www.skaldenland.net | www.zollgeschichte.de | www.elknet.pl | Forum Miłośników kolei na Warmii i Mazurach” | Google

»