PROSTKIHISTORIA W FOTOGRAFII


Egz. bezpłatny, v. 08 - art. 23, PROSTKI: Galeria, Historia, Ciekawostki, 2018.10.22


Pociąg pancerny PZ 3


Pierwszego września 1939 roku Niemcy, w celu niespodziewanego opanowania Chojnic postanowili zastosować pewien fortel, polegający na podmianie pociągu pasażerskiego, który kursował przez miasto każdego dnia, na pociąg pancerny z załogą desantową….

PZ3
Pociąg pancerny PZ 3

No tak, ale gdzie Rzym gdzie Krym? Gdzie Chojnice a gdzie Prostki? Otóż obie miejscowości łączy historia jednego pociągu – pociągu pancernego PZ 3, który odegrał dość istotną a zarazem i ciekawą rolę w działaniach wojennych II Wojny Światowej.


Żegluga w Prostkach


W 1857 r. w Bremie została założona firma „Norddeutscher Lloyd”, będąca jednym z największych niemieckich towarzystw żeglugowych. Północnoniemieckie towarzystwo żeglugowe Norddeutscher Lloyd. A co to ma wspólnego z Prostkami?

Obozy jenieckie


W latach 1941-1944 r. na obszarze Prostek i Bogusz zorganizowano szereg obozów jenieckich, w których więziono od 40 do 50 tysięcy jeńców radzieckich, włoskich i francuskich oraz ludności cywilnej: Polaków, Żydów, Litwinów. Jeden z 2 tysięcy obozów jenieckich powstałych w okresie drugiej wojny światowej. Podobnie mogły wyglądać obozy jenieckie w Prostkach i Boguszach. W obozach […]

Mieszkali w Prostkach


Z zebranych informacji wynika, że w roku 1867 w Prostkach mieszkało tylko 490 stałych mieszkańców. Po otwarciu linii kolejowej, w roku 1880, było ich juz ponad ponad 1300. Mieszkańcy Prostek przed wojną. W powiecie/okręgu ełckim Prostki były najbardziej liczną, poza Ełkiem, miejscowością. Z danych zamieszczonych na stronach geschichte-on-demand.de i gemeindeverzeichnis.de wynika, że w Prostkach mieszkało:

Zniszczenia wojenne


Wojna prócz zniszczeń przyniosła całe stado zmian. W krótkim czasie front odsunął się od granicy. Dowóz zaopatrzenia dla wojska wymagał odbudowy kolei Grajewo – Białystok. Szybko ją podjęto i polegała ona m.in. na przekuciu torów szerokich na normalne. Historia kolei Nie było to specjalnie trudne (wyrywano haki jednej szyny z podkładów, przesuwano szynę o 89 […]

Brama do Mazur.


Prostki są historyczną, kilkusetletnią “bramą wjazdową” na Mazury – tereny dawniej zamieszkałe przez Jaćwingów, Prusów i Mazurów. Kim byli i są Mazurzy? Jakie były losy Mazur? Tak mogli wyglądać Prusowie i Jaćwingowie zamieszkujący tereny dzisiejszych Mazur.

1 sierpnia 1914 r.


Obraz oazy wielkiego handlu i spokoju urwał się gwałtownie 1 sierpnia 1914 r. Tego dnia doszło do pierwszej wymiany strzałów między atakującymi Rosjanami a stojącym w Prostkach pociągiem ze 147 pułkiem pruskiej piechoty. Zniszczenia wojenna. Okres I Wojny Światowej. 4-osiowa platforma z armatą. Wygląda prawie współcześnie (oczywiście platforma). W czasach, gdy ponad 90% wagonów towarowych […]

Tory wąskie i szerokie.


Stacja państwowa była bardzo blisko szosy. Jej sens istnienia skończył się 1 lipca 1903 roku, gdy Kolej Południowa została wykupiona przez państwo pruskie. Trudno powiedzieć co się stało później. Zapewne część zdublowanych torów była już zbędna i je zlikwidowano. Mimo to, zjednoczona stacja dalej budziła respekt. Dawny dworzec Kolei Południowej nie miał już konkurencji: Stacja […]

‘Kolejne’ szczegóły.


Wracając do ciekawostek dostrzeżonych na planie. Ciekawy jest oddzielny kilometraż części prywatnej i państwowej. Dworzec prywatny leżał 241 km od Piławy. “Budynek stacyjny” Kolei Wschodniej dzieliły 134 km od dzisiejszego Czerniachowska. Co ciekawe, główny tor szlakowy Ostbahnu (kilometrowany aż do km 135,1) jest daleko wyciągnięty poza koniec stacji, ale bynajmniej nie łączy sie ponownie z […]


Next Page »